Nama : Ravik Karsidi, Prof., Dr., .MS. NIP : 195707071981031006 Karakter Weton Tanggal Masehi : 7 Juli 1957 Dina - Pasaran : Minggu Pon Tanggal Jawa : 10 Besar 1889…
Continue Reading